Past Foundation Members

Year First Name Last Name Location
2018 Arun Adharavapu Austin
2018 Vijay Mohan Anantula Austin
2018 Jay Gaglani Austin
2018 Gopal Gothikonda Austin
2018 Ashish Gupta Austin
2018 Lakshmi Kondubhatla Austin
2018 Sam Kumar Austin
2018 Narendra Majithia, Dr. Austin
2018 Ashna Modh Austin
2018 Brahmaji Mutyala Austin
2018 Ishwar Thakkar Austin
2018 Dinesh Vakharia Austin
2017 Vijay Mohan Anantula Austin
2017 Gopal Gothikonda Austin
2017 Lakshmi Kondubhatla Austin
2017 Sam Kumar Austin
2017 Ashna Modh Austin
2017 Brahmaji Mutyala Austin
2017 Ishwar Thakkar Austin
2016 Hari Jayaram Austin
2016 Lakshmi Kondubhatla Austin
2016 Sam Kumar Austin
2016 Ashna Modh Austin
2016 Pearl Paul Austin
2016 Ishwar Thakkar Austin
2015 Adam Gonzalese Austin
2015 Gopal Gothikonda Austin
2016 Gopal Gothikonda Austin
2015 Lakshmi Kondubhatla Austin
2015 Sam Kumar Austin
2015 Ishwar Thakkar Austin